Údržba a čištění kobercůPOKYNY PRO ÚDRŽBU KOBERCE

1.    Koberec přepravujte srolovaný.
2.    Informujte se u prodávajícího, jaký typ koberce kupujete. Ne každý se hodí do vlhkého nebo jinak náročného prostředí.
3.    Mějte na paměti, že na jednobarevných a světlých kobercích je špína vidět dříve než na kobercích tmavých a vzorovaných.
4.    Používejte rohožky ve všech vchodech, aby odstraňovaly špínu a vlhkost. Čistěte rohožky pravidelně, aby ony samy nebyly původcem špíny.
5.    Případné špinavé skvrny ihned očistěte!
6.    Koberce udržujte pravidelně.


BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Běžná každodenní údržba se provádí vysáváním. Koberce vysávejte pravidelně a často, i když se jeví jako čisté. Extrémně namáhaná místa (vstup, chodby) i častěji, zabráníte tím usazení a zatlačení špíny do koberce. Naše firma, doporučuje používání vysavače s točícím se kartáčem nebo s kombinací klepání/kartáčování, které zvedá vlasy koberce a mechanicky uvolňuje špínu k vysávání. V případě použití kartáčů nesmí tyto být hrubé, aby nedošlo k mechanickému poškození koberce. Ve veřejných prostorách pak doporučujeme výkonné průmyslové vysavače.


ČÁSTEČNÉ ČIŠTĚNÍ
Na vstupních a výchozích místech je potřebné koberec po čase vyčistit pěnovým čistícím prostředkem, sprejem nebo práškem.
Při použití tekutého prostředku dbejte na správné dávkování. V každém případě vlhkou pěnu ihned a důkladně z koberce vysajte. Tato metoda se doporučuje u nalepených koberců. U volně položených koberců používejte sprej nebo prášek.


PERIODICKÁ ODBORNÁ PÉČE
Koberec typické domácnosti by měl být odborně čištěn každých 12 až 18 měsíců. Když budete nechávat čistit koberec pravidelně, je odstraňování skvrn a jeho každodenní údržba mnohem snadnější.
Je výhodné využít odborného čištění, protože vybavení firem je mnohem výkonnější, než Vaše domácí. Pravý odborník rozumí svým přístrojům a zná prostředky odpovídající rozdílným typům kobercových vláken. Ze zkušenosti nedoporučujeme tzv. mokré čištění, při kterém dochází k nadměrnému (zbytečnému) promáčení, které způsobuje kratší životnost krytiny. Dále při tomto způsobu čištění dochází ke ztrátě impregnačních ochranných látek a může dojít ke ztrátě barvy a nezvratnému zničení vlasů koberce.

VLNĚNÉ KOBERCE


VLASTNOSTI VLNĚNÉHO KOBERCE

Jde o přírodní vlákno - střižní vlna dýchá, absorbuje vlhkost a v případě suchého vnitřního vzduchu ji opět předává zpět do ovzduší. Přirozenou vlastností kvalitní střižní vlny je obsah tuku, který částečně odpuzuje nečistoty a vlhkost a dává vlasu elastičnost.

Každý vlněný koberec nejprve pouští vlas. Při běžném použití a správné údržbě po 3 - 4 měsících přestane. Jedná se o vlastnost vlněné příze, v žádném případě se nejedná o vadu koberce.

PÉČE O VLNĚNÝ KOBEREC

Dlouhou životnost vašeho vlněného koberce podpoříte správným zacházením. Koberce nejvíce poškozuje vlhkost, dlouhodobé nečistoty a nesprávná údržba.
Podklad pod kobercem má být plochý, rovný a zcela suchý. Nerovnosti by se časem do koberce obtiskly a vlhko rozvíjí vytváření plísní.
Koberec nezatěžujte velmi těžkým nábytkem. Na nohy židlí a stolů připevněte ochranné podložky.
Přímo na koberec nikdy nepokládejte nádoby s pokojovými květinami, které zaléváte. Může dojít k nevratnému poškození vlasu koberce, zpuchření vláken pod kořenáči nebo vytvoření plísně.
Koberec nikdy neklepejte na klepadle. Části koberce ležící na hraně se mohou popotahováním a klepáním poškodit a může docházet k uvolňování uzlů.
Zamezte přímému slunečnímu záření na koberec, může docházet ke změnám barev.
Pod kusový vlněný koberec používejte podložku. Předejdete deformaci koberce, ochráníte jeho spodní stranu a zamezíte jeho klouzání.
U vlněných koberců postačí jednoduché vysávání prováděné po směru vlasu. Nepoužívejte rotační kartáče, které by mohly koberec poškodit.
KOBERCE SHAGGY

Charakteristickým znakem je dlouhý vlas koberce připojený k podložce, délka vlasu koberce se nejčastěji pohybuje mezi 2-5cm. Dalším znakem je, že vlas koberce má chaotický vzhled, protože vlas koberce nesměřuje jedním směrem, ale směřuje nahodile do všech směrů.

Výhodou těchto koberců je kromě neobvyklého vzhledu i jejich vlastnost, že vytváří příjemný pocit při chůzi a doteku.

Nevýhodou naopak je jejich docela obtížná údržba.

PÉČE O KOBEREC SHAGGY

Údržba a číštění je náročnější. Je to způsobeno délkou vlasu koberce, kdy je mnohdy obtížné dostat nečistoty až z hloubky koberce, také čištění dlouhých vlasu koberce je nesnadnější, než je tomu u koberců s krátkým vlasem. Stejně jako u všech dalších typů koberců, i u shaggy koberců je důležitá pravidelná držba. Ta spočívá v pravidelném suchém vysávání koberce, ideální frekvence je 2x týdně. Vysavač by měl mít dostatečně vysoký sací výkon, abychom vysáli nečistoty i z hloubky koberce. U koberců s dlouhým vlasem není vhodné používat vysávací hlavy s rotačním kartáčem, protože by mohlo dojít k poškození nebo vytržené vláken koberce. Mnohem vyšší účinnosti při suchém vysávání dosáhneme, pokud místo klasické široké kobercové hlavice použijeme užší nástavec na čalounení, kterým se snadněji dostaneme k nečistotám mezi vlákny koberce. Tento způsob je sice časově a fyzicky náročnější, ale vzhledem k menším rozměrům shaggy koberců se dá zvládnout.

Vysávaní by mělo probíhat ve všech směrech (alespoň do kříže), spoustu nečistot, které nevysajeme v jednom směru, dostaneme pryč z koberce ve směru jiném. Pokud je v koberci více nečistot a koberec je menších rozměrů, můžeme spoustu nečistot dostat pryč docela jednoduchým způsobem tím, že koberec ve dvou lidech ve venkovních prostoru vytřepeme a následně zbylé nečistoty vysajeme vysavačem.

U shaggy koberců z mikrovlákna je díky použitému materiálu údržba ještě náročnější. Je potřeba nepodcenit údržbu a péči. Pokud koberec začne jevit známky plstnatění, zejména na hodně zatěžovaných místech, je potřeba ho i pročesat.